จองตั๋วรถไปปาย จองตั๋วรถเปรมประชาขนส่งออนไลน์ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย

Posted on by icon
เข้าชม : 28,733 ครั้ง

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปปายสามารถจองตั๋วรถไปปายออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถคืนหรือเลื่อนตั๋วได้ เลือกที่นั้ง ไม่มีที่นั่งคืนเงิน 100%* (เงื่อนไขการจองและคืนตั๋ว) เสียค่าธรรมเนียมการจองเพียง 20บาท/ที่นั่ง เท่านั้น โดยทำการจองตั๋วรถเปรมประชาขนส่ง จุดขึ้นรถอยู่ที่สถานีขนส่งเชียงใหม่ (อาเขต) ช่องขายตั๋วหมายเลข 12 จองตั๋วรถไปปายออนไลน์ตาม 6 ขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการจองตั๋วรถไปปาย

1. กำหนดเที่ยวรถที่ต้องการเดินทางไปปาย เช่น จุดขึ้นรถ จุดลงรถ วันที่เดินทาง และจำนวนผู้เดินทาง

ค้นหาเที่ยวรถไปปาย

เลือกการเดินทางไปแบบเที่ยวเดียวหรือไป - กลับ สำหรับรถตู้เปรมประชาขนส่งสามารถขึ้นรถได้ที่ เชียงใหม่และแม่งฮ่องสอน โดยสามารถเลือกจุดขึ้นรถได้ตามที่ระบุไว้เท่านั้น จากนั้นเลือกวันที่ออกเดินทางไปและวันที่เดินทางกลับ เลือกจำนวนผู้โดยสารที่เดินทาง

2. เลือกเที่ยวรถที่ต้องการเดินทางเลือกจากเส้นทาง เชียงใหม่ - ปาย ผู้ให้บริการเปรมประชาขนส่ง

เลือกเที่ยวรถจากเชียงใหม่ไปปาย

เลือกเส้นทางที่ต้องการเดินทางจากเชียงใหม่ - ปาย ผู้ให้บริการเปรมประชาขนส่ง เวลารถออกจากต้นทางหรือเวลารถออกจากจุดขึ้นรถที่เลือกไว้ในข้อที่ 1 ระยะเวลาการเดินทางจากเชียงใหม่ - ปายใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

3. เลือกเที่ยวรถที่ต้องการเดินทางกลับจากปาย - เชียงใหม่ ผู้ให้บริการเปรมประชาขนส่ง

เลือกเที่ยวรถจากปายไปเชียงใหม่

เลือกเส้นทางที่ต้องการเดินทางกลับจากปาย - เชียงใหม่ผู้ให้บริการเปรมประชาขนส่ง เวลารถออกจากต้นทางหรือเวลารถออกจากจุดขึ้นรถที่เลือกไว้ในข้อที่ 1 ระยะเวลาการเดินทางกลับจากปายถึงเชียงใหม่ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

สามารถเลื่อนการเดินทางหรือคืนตั๋วได้สามารถเลือนการเดินทางหรือคืนตั๋วได้ *

ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางหรือคืนตั๋วได้ไม่สามารถเลือนการเดินทางหรือคืนตั๋วได้ *

4. เลือกที่นั่งที่ต้องการโดยสามารถเลือกได้ทั้งขาไปปายและกลับจากปาย

เลือกที่นั่งจากเชียงใหม่ไปปายเลือกที่นั่งจากปายไปเชียงใหม่

สำหรับการจองตั๋วรถไปปายสามารถเลือกที่นั่งทั้งขาไปปายและกลับจากปายได้ตามที่ท่านต้องการ โดยสังเกตุจากสีของที่นั่งหากเป็นสีขาวหมายความว่า "ว่าง" ท่านสามารถเลือกที่นั่งได้

5. ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเที่ยวไปและเที่ยวกลับ พร้อมระบุข้อมูลผู้โดยสารและวิธีการชำระเงิน

ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางไปปาย

โปรดตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเที่ยวปาย เช่น เส้นทาง จุดจอดรถ วันเวลาที่เดินทางและหมายเลขที่นั่งว่าถูกต้องตามที่ท่านเลือกหรือไม่ จากนั้นระบุข้อมูลผู้โดยสารที่เดินทาง "โปรดระบุชื่อ - นามสกุลให้ถูกต้องครบถ้วน (เมื่อยืนยันแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)" พร้อมเลือกวิธีการชำระเงินโดยสามารถชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียมการจอง 20บาท/ที่นั่ง) หรือชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (ค่าธรรมเนียมชำระเงิน 3%)


คำถามที่พบบ่อย

ตอบ. ในการจองตั๋วโดยสารไปปาย ท่านผู้โดยสารจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดเส้นทาง วันและเวลาห้ถูกต้อง โดยตั๋วรถโดยสารที่จำหน่ายไปแล้วนั้น ท่านสามารถเลื่อนเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทาง ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ เมื่อท่านเลื่อนการเดินทางแล้ว จะไม่สามารถคืนตั๋วได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ และ/หรือไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
ตอบ. สำหรับค่าโดยสารเป็นอัตราปกติเหมือนกับท่าซื้อจากบริษัทโดยตรง บวกกับค่าธรรมเนียมตามช่องทางชำระเงินและ ค่าธรรมเนียมในการจองตั๋วรถ 20บาท/ที่นั่ง ซึ่งท่านสามารถดูได้ที่ » วีธีการชำระเงิน
ตอบ. ทาง teawpai.com จำหน่ายบัตรโดยสารในราคาปกติเท่านั้น ท่านจึงไม่สามารถใช้โปรโมชั่นหรือส่วนลดต่าง ๆ ได้กับทางเว็บไซท์ของเรา
ตอบ. โดยปกติแล้วท่านสามารถซื้อตั๋วรถโดยสารล่วงหน้าตั้งแต่ 1 - 90 วัน ขึ้นอยู่กับบริษัทเดินรถโดยสารแต่ละบริษัท แต่ท่านสามารถซื้อตั๋วรถโดยสารกับทาง teawpai.com ล่วงหน้าได้ 1 วัน
ตอบ. ถ้าไม่สามารถชำระเงินได้ตามเวลาที่กำหนด โดยปกติต้องชำระเงินภายใน 24.00น. ของแต่ละวันระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ ให้ท่านทำการจองรถโดยสารใหม่อีกครั้ง
ตอบ. หากการชำระเงินของท่านไม่ถูกต้อง เช่น ระบุเลขรหัสการจองผิด จำนวนเงินผิด ระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ ให้ท่านติดต่อรีบติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทรศัพท์. 02-269 6999 เพื่อทำการจองใหม่อีกครั้ง (ไม่มีค่าธรรมเนียม) หรือติดต่อรับเงินคืน
• หากทำรายการจองใหม่ท่านต้องชำระในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นอีกครั้ง
ตอบ. หลังจากชำระเงินค่าโดยสารถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้นำหลักฐานการชำระเงินไปแสดงที่เคาน์เตอร์ออกบัตรโดนสาร » จุดจำหน่ายบัตรโดยสาร (สำหรับเปรมประชาขนส่งเท่านั้น) หรือดูทั้งหมดได้ที่ » คลิก
ตอบ. ท่านจะต้องไปถึงจุดขึ้นรถในจุดที่บริษัทกำหนดก่อนอย่างน้อย 30 นาทีก่อนรถออก หากท่านขึ้นระหว่างทางโปรดคำนวนเวลาในการรอรถโดยสารมากกว่าปกติเพื่อที่จะสามารถขึ้นรถได้ทันเวลา
ตอบ. หากท่านพลาดเที่ยวรถท่านจะเสียสิทธิ์ในการใช้บริการ ดังนั้นกรุณาจำเที่ยวรถ เวลา และสถานที่ขึ้นรถให้ได้ แต่หากท่านลืมรายละเอียดการจองต่าง ๆ สามารถนำรหัสการจองไปเช็คได้ที่ » ตรวจสอบข้อมูลการจอง
ตอบ. สามารถทำได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยสังเกตุเครื่องหมาย สามารถเลื่อนการเดินทางหรือคืนตั๋วได้ หมายถึงสามารถคืนตั๋วได้ และ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางหรือคืนตั๋วได้ ไม่สามารถเลือนการเดินทางหรือคืนตั๋วได้ » คลิก
จองตั๋วรถตู้เปรมประชาไปปาย